Truyện Thiết Huyết Vương Tọa (Tâm Chi Dịch Kiếm)

Thiết Huyết Vương Tọa

Thiết Huyết Vương Tọa

Tác giả:
Tâm Chi Dịch Kiếm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:Vương Nghị
Mới nhất:
chương 10: Mở đường máu (hạ) (5 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 5 người đánh giá
nếu như có một ngày , phát hiện mình đột nhiên cuốn vào lục cách quang trách đích thế giới , được người gọi là đất mà gặp phải tùy ý lăng ngược , đuổi giết , ngươi là một vị bỏ mạng chạy trốn , chờ đợi nếu nói tờ mờ sáng ? còn là quay người phấn khởi , giết khai một cái thông thiên đường ?