Truyện Thiên Thương Hoàng (Hữu thì hồ đồ)

Thiên Thương Hoàng

Thiên Thương Hoàng

Tác giả:
Hữu thì hồ đồ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Sơn Trang huyết chiến
Mới nhất:
Chương 1233: Đột phá, đánh tan lôi kiếp! (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
truyện nguyên danh " Bất Bại Võ Đế"

Một ngàn vạn năm trước, vạn giới Chí tôn Thiên Đế trấn áp một đời Võ Đế tại cửu trọng Thiên Giới phía dưới, một ngàn vạn năm về sau, một tên thiếu niên từ Di Khí Chi Địa đi ra, kiếm chỉ Thương Khung, thế muốn lật đổ Thiên đạo!

—— —— —— ——

Tu Hỗn Độn thần thể, luyện vạn tộc tinh huyết, một sợi tàn hồn trùng sinh, tái tạo bất bại thần thoại