Truyện Thiên Nam Truyền Thuyết (Look)

Thiên Nam Truyền Thuyết

Thiên Nam Truyền Thuyết

Tác giả:
Look
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Xuyên Không
Mới nhất:
Chương 2 : Lên Thuyền (2 tuần trước)

Đánh giá

Đây không phải thế giới tiên hiệp, nơi mà tiên khí, tiên nhân mang phong cách cổ xưa bay đầy trời.

Đây không phải đấu khí, ma pháp thế giới, nơi ma thuật đấu khí hoa lệ tung hoành.

Đây cũng không phải hồn giới, nơi hồn thú, hồn sủng sư tồn tại, cũng không phải dành cho các sinh vật vong linh sinh sống.

Đây là một thế giới nơi chiến lực đỉnh cao có thể quyết định tất cả, một thế giới vô hạn.

Nơi đây chiến lực được tôn sùng.

Thế giới chiến lực (1triệu =1x, 100x = 1h, 100h =1d, 100d=1v, 100v=1g đến vô cực)
Phổ thông – 1 – 100 (100m)
Tinh anh – 100 – 10000 (1km2)
Chiến tướng – 10000 – 1x (cấp độ lĩnh vực