Truyện Thiên Đình Đào Bảo Điểm (Vô Thường)

Thiên Đình Đào Bảo Điểm

Thiên Đình Đào Bảo Điểm

Tác giả:
Vô Thường
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Quỷ dị TaoBao điếm
Mới nhất:
Chương 1036: Đại kết cục, vượt qua hư không! (1 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 27 người đánh giá
Diêm vương yếu nhân canh ba chết, ai có thể lưu ngươi đến năm canh?

Ninh Tiểu Bắc: Ta có thể! Diêm vương còn nợ ta ba ngàn ức linh thạch đây!

Ninh Tiểu Bắc, một ăn no chờ chết học sinh cấp ba, nhưng khi hắn trong lúc vô tình tiến vào một nhà "Thiên Đình Đào Bảo điếm" thì, tẻ nhạt thời điểm đùa giỡn đùa giỡn Thường Nga, nháo nháo Ngọc Hoàng đại đế;

Bất ngờ tiến vào Thiên Đình TaoBao điếm hắn, còn sẽ phát sinh ra sao cố sự đây?