Truyện Thiên Đạo Biên Tập Khí (Tàm Kiển Lý Đích Ngưu)

Thiên Đạo Biên Tập Khí

Thiên Đạo Biên Tập Khí

Tác giả:
Tàm Kiển Lý Đích Ngưu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Đây là một cái đứng đắn thế giới sao
Mới nhất:
Chương 87: Thu tiền (1 tuần trước)

Đánh giá

Có một ngày, toàn bộ Địa Cầu đều xuyên qua.

Một cái vũ trụ xa lạ, Yêu thú quỷ quái hoành hành, tràn ngập cơ duyên, tràn ngập nguy hiểm.

Sinh hoạt tại hiện đại hoá đô thị đám người, đều hao tổn tâm cơ tu luyện, đi thích ứng loại kịch biến này.

Mà Ninh Trực sinh hoạt, lại đơn giản nhiều.

Mèo có cá ăn liền vui vẻ, chó có thịt ăn liền hạnh phúc.

Mà Ninh Trực có lông dê hao liền thỏa mãn.