Truyện Thiện Ác Tài Quyết Giả (Tử Khí Quy Lai)

Thiện Ác Tài Quyết Giả

Thiện Ác Tài Quyết Giả

Tác giả:
Tử Khí Quy Lai
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Họa phúc tương y
Mới nhất:
Chương 28: Đường Môn (6 tháng trước)

Đánh giá

Anh hùng cứu mỹ nhân bị đánh, sắp gặp tử vong gặp kỳ ngộ; ngăn cơn sóng dữ đường thành thần, quang minh lẫm liệt xuất anh hào! Một thân chính khí Lâm Nhiên cầm trong tay Thiện Ác Tài Quyết Lệnh, phân biệt thiện ác, quyết thưởng phạt, chưởng sinh tử, nắm luân hồi, cuối cùng nhất cử thành thần!

P/s: Truyện mới nên rất ít chương
P/s: Truyện free k vào vip