Truyện Thế Giới Của Ta Editor (Hư vô chi nhận)

Thế Giới Của Ta Editor

Thế Giới Của Ta Editor

Tác giả:
Hư vô chi nhận
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ta trở thành Thượng Đế
Mới nhất:
Chương 160: Ngoài dự liệu (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Đây là người xuyên việt Hách Phương lợi dụng « Minecraff Editor », tại lấy phim làm chủ chư thiên thế giới bên trong thu thập tài nguyên, bồi dưỡng nhân tài, chế tác Mod, kiến thiết thế giới của mình cố sự.

Cái gì? Mở màn liền liên hệ thống công năng đều không được đầy đủ?

Vậy liền đi thu thập đi!

Phim thế giới, giống như bãi săn, tùy ngươi cướp đoạt!

« Minecraff Editor », sắp quét sạch hết thảy, đem quy tắc giúp cho phá vỡ!

Hết thảy liền từ « Harry Potter » bắt đầu!