Truyện Thế Âm Đầu (Thắng Thiên Bán Tử)

Thế Âm Đầu

Thế Âm Đầu

Tác giả:
Thắng Thiên Bán Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thái Tuế
Mới nhất:
Chương 745: Cuối cùng Nhất diện (1 tuần trước)

Đánh giá

ta ở trời mưa to sinh ra, cha ta chết rồi bị người lột da, ta mẹ bị chôn ở Hắc Thủy Hà Hạ, bà nội nói ta là Thiên Sinh Lệ Quỷ Mệnh, là đến lấy mạng.

Ta cả đời không bị người sống tiếp đãi.

Có thể sư phụ lại nói, ta là nghề này tốt nhất truyền nhân, bởi vì người chết yêu thích ta.

Ta là dân gian Thế Đầu Tượng, nghề này, cuối cùng truyền nhân.

Thế Đầu Tượng, thế người sống, đoạn tiền đồ, lễ người chết, hỏi hung cát