Truyện Thần Thư Kỷ Nguyên (Già Thái Cơ Thất)

Thần Thư Kỷ Nguyên

Thần Thư Kỷ Nguyên

Tác giả:
Già Thái Cơ Thất
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 trong sách tự có bảo vật nhà
Mới nhất:
Chương 697: Ta ở, chúng sinh ở! (đại kết cục ) (3 năm trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 12 người đánh giá
Hắn chuyển kiếp tới, nhưng bất hạnh sống ở một cái chiến loạn thời thế, Tiên Đạo vô tình coi vạn vật như cỏ rác, triều đình bất nhân coi trăm họ là thịt cá, thế gia bất nghĩa coi trăm họ như heo chó. Rút lên trường kiếm, cưỡi chiến mã, tung hoành thiên hạ, từ bỏ tệ hại đời.
Thiên đạo bất bình ta bình chi; thiên địa bất công ta công chi; nhân gian có hại ta tệ hại. Bằng vào tay ta mở ra mới kỷ nguyên.