Truyện Thần Thăng Cấp Hệ Thống

Thần Thăng Cấp Hệ Thống

Thần Thăng Cấp Hệ Thống

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Truyện dựa vào môtip hệ thống cũ nhưng có nhiều cái không được lôgic và có thêm tí hài hước.Nếu có man nào yêu thích yy thì cứ bình luận nha.
Đẳng cấp: võ đồ,võ sư,đại võ sư,võ linh,võ vương,võ quân,võ tôn,võ đế,võ thánh,võ thần.
Truyện đầu tay nha các man có gì xin được các đại gia ủng hộ.Mình viết không hay ở đâu thì các bạn cứ nói nhé.thanks các đại gia.