Truyện Thần Sủng Toàn Cầu Giáng Lâm (Thả Thính Phong Ngâm)

Thần Sủng Toàn Cầu Giáng Lâm

Thần Sủng Toàn Cầu Giáng Lâm

Tác giả:
Thả Thính Phong Ngâm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Hắc hắc, 36C ?
Mới nhất:
Chương 1025: Vân lĩnh thành (4 ngày trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 28 người đánh giá
"Thần sủng thời đại tiến đến, Khương Thần ngẫu nhiên đạt được thần sủng tiến hóa hệ thống! Nhị Cáp tiến hóa, Thị Huyết Đại Thiên Cẩu! Mèo Garfield tiến hóa, U Minh Bạch Hổ! Nhỏ chim sẻ tiến hóa, Bất Tử Thần Hoàng! Liền xem như một con nhỏ bò sát, ta cũng có thể đưa nó tiến hóa làm Thần Thánh Cự Long!"