Truyện Thần Cấp Ngư Dân (Lão Dương Bán Tiên)

Thần Cấp Ngư Dân

Thần Cấp Ngư Dân

Tác giả:
Lão Dương Bán Tiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần kỳ cổ thư
Mới nhất:
Chương 1945: Đến Hawaii (2 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 12 người đánh giá
"Uy, đây không phải là siêu mẫu Kendall Jenner a?" "A? A mẹ cũng tới?" "Đó là ai? Đó là ai? Thượng Đế a, đây không phải là Swift a? Nàng làm sao cũng tại?" "Ta càng để ý là, bọn họ vây vào giữa người Hoa kia là ai?" "Há, hắn a, ta biết, cái kia chính là đánh cá. . ." Nhìn phá sản tiểu ngư dân Tiêu Bằng, như thế nào từng bước một phát tài, tiêu sái đi thế giới!