Truyện Thái Tử Chinh Phục Cả Vũ Trụ

Thái Tử Chinh Phục Cả Vũ Trụ

Thái Tử Chinh Phục Cả Vũ Trụ

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Cuộc bắt đầu của anh Bảo từ trái đất sau với một cái chết nhảm nhí của anh ấy , vì ảo tưởng mik có thể chinh phục TG chạy ra đường bị xe công nông đụng chết , Ok....

và ah ấy cũng bắt đầu vs câu chuyện ấy , và ah ấy xuyên qua ,,,Ok...có hệ thống phụ thể ....còn lại tự tìm hiểu......