Chương 246: Một trận chiến trăm năm! Chinh phạt vạn giới!

Thái Hư Hóa Long Thiên

Chương 246: Một trận chiến trăm năm! Chinh phạt vạn giới!

Một ngày này, Đại Đức Long Quân, phá toái hư không, tiến vào hư không chiến trường, đánh với Thương Thiên một trận, cùng đại thần thông giả một trận chiến.

Một ngày này, Chư Thiên Vạn Giới, lại không đại thần thông giả.

Nhưng mà, cứ việc Đại Đức Thánh Triều cũng đã trở thành không có đại thần thông giả trấn giữ bất hủ thế lực, nhưng vẫn là không thể địch nổi!

Tại Trang Minh còn tại thế gian khoảng thời gian này, các phương tàn tạ thế lực, đã sớm bị Đại Đức Thánh Triều dẹp yên.

Thiên Hoang bên trong, tiên thần gần như tuyệt tích, vô luận là năm đó trung với Thương Thiên tiên thần, vẫn là trung với Đạo Cung tiên thần, đều không thể né qua Đại Đức Thánh Triều gót sắt.

Về phần Bắc Vực Thiên Giới, cũng đồng dạng bị bình định hơn phân nửa nhiều.

Cho dù năm đó Bắc Vực Thiên Đình còn sót lại tiên thần, buông xuống cừu hận, cùng giết vào Bắc Vực Thiên Đình thế lực khắp nơi, đạt thành chung nhận thức, kết thành liên minh, hợp lực chống cự Đại Đức Thánh Triều xâm lấn, nhưng cũng không làm nên chuyện gì.

Tây Thổ bên kia, đồng dạng không cách nào chống cự Đại Đức Thánh Triều.

Dù là Long Quân không tại, nhưng là Ôn Ly, Thần Minh, Đường Thiên Ảnh, Diễm Vương các loại Đại La Kim Tiên, vẫn vô cùng cường đại.

Nhạc Dương, Nhạc Đình, Lục Hợp, Bạch Khánh, Liễu Hà, Văn Hạn, Trấn Nhạc các loại tồn tại, bao quát Lưu Việt Hiên tại bên trong, đều trở thành sự thật tiên đỉnh phong.

Trừ cái đó ra, còn lại Chân Tiên hạng người, đúc đỉnh tiên thần, đồng đều nhiều vô số kể.

Mà lại trong đó còn có thật nhiều phá toái hư không mà đến hạ giới tiên thần, trong đó có không ít Hồ tộc Yêu Thần, cũng có tự xưng là Long Quân thân truyền nữ tiên Cửu Ly.

Đại Đức Thánh Triều quân đội chiến lực, càng thêm cường đại, càng thêm thiện chiến, càng thêm giỏi về thí tiên đồ thần.

Trải qua trăm ngàn lần đại chiến, dục hỏa trùng sinh, đẫm máu mà lên, chết đi đã chết đi, lưu lại chính là bách luyện thần thép!

Đại Đức Thánh Triều quân đội, đã là so năm đó Thiên Đình thiên binh thiên tướng càng thêm dũng mãnh thiện chiến tinh nhuệ!

——

Trăm năm quang cảnh, thoáng một cái đã qua.

Giữa hư không đại thần thông giả chiến trường, đến tột cùng như thế nào, không người biết được.

Nhưng không có đại thần thông giả vẫn lạc dấu hiệu, càng không có thiên địa sụp đổ dị tượng.

Về phần Đại Đức Long Quân Trang Minh, càng là không cần nhiều lời.

Bởi vì bây giờ Đại Đức Thánh Triều không ngừng phát triển, càng thêm cường thịnh, đã đem ngũ phương Thiên Giới, đều thống hợp.

Thế lực khắp nơi tiên thần, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt.

Thậm chí, tại hai mươi năm trước, Ôn Ly, Thần Minh, Đường Thiên Ảnh, Nhạc Dương, Nhạc Đình, Lục Hợp, Bạch Khánh, Liễu Hà, Văn Hạn, Trấn Nhạc, đồng đều riêng phần mình mang binh, đánh vỡ hư không, suất đại quân trải qua hư không sâu xa, chinh phạt vạn giới!

Những cái kia tiềm ẩn tại các phương thế giới ở trong tiên thần, đều không dám dừng lại, riêng phần mình chạy trốn.

Mà Lữ Hoa, Trịnh Thượng Nguyên, Lưu Việt Hiên bọn người, thì tiếp tục ngồi Trấn Thiên giới.

Đại Đức Long Quân lực lượng, tất nhiên cũng tại không ngừng tăng lên!

——

Mà tại lúc này.

Hư không trên chiến trường.

Trận này đại chiến, không thấy huyết nhục văng tung tóe, không thấy đạo thuật thần thông.

Trận này đại chiến, chỉ có đại đạo dây dưa, lẫn nhau làm hao mòn.

Hư không không ngừng phá toái, thắng bại y nguyên giằng co.

Như tại năm đó, Trang Minh không có thân chứng đại đạo, mà tiến vào hư không chiến trường, hắn tất nhiên là cùng Đạo Tôn các loại đại thần thông giả hợp lực, trấn áp Thương Thiên đạo quả, tru sát Thiên Đế!

Nhưng là bây giờ Trang Minh quá cường đại, mà lại còn đang không ngừng trở nên cường đại.

Cứ việc trên đại thể, vẫn là Trang Minh cùng Đạo Tôn, Thái Hoa cung chủ, Đại Điện Nguyên Quân tại liên thủ, chống lại Thiên Đế.

Nhưng Trang Minh vẫn còn có cảnh giác.

Mà Đạo Tôn, Thái Hoa cung chủ, Đại Điện Nguyên Quân, đồng dạng đối Trang Minh có ba phần địch ý.

Không có gì ngoài Trang Minh bên ngoài, tựa hồ bọn hắn đều muốn tiếp tục như vậy giằng co nữa.

Bởi vì, vô luận là liên hợp Trang Minh tru sát Thiên Đế, vẫn là cùng Thiên Đế liên thủ chém giết Trang Minh, đến tới lần cuối, muốn bị gồm thâu, chung quy là bọn hắn những này đại thần thông giả.

Nhưng là bọn hắn tại suy yếu, Thương Thiên đạo quả lại không ngừng lớn mạnh, mà Trang Minh đồng dạng đang không ngừng cường đại.

Yếu nhất một phương, ngược lại là chư vị liên hợp lại đại thần thông giả.

Bây giờ cường đại nhất, vẫn là có Thương Thiên đạo quả Thiên Đế.

Mà Thiên Đế tựa hồ cũng kiêng kị tại Trang Minh cùng chư vị đại thần thông giả buông xuống tất cả cảnh giác, hợp lực hướng hắn xuất thủ.

"Trang Minh, ngươi cùng trẫm mới là vạn giới nhân vật chính, không bằng hợp lực chém giết bọn hắn, ngươi ta lại quyết cao thấp?"

"Nếu không, ngươi ta lưỡng bại câu thương, bọn hắn ngấp nghé trẫm Thương Thiên đạo quả, đồng dạng ngấp nghé thế lực của ngươi khổng lồ Đại Đức Thánh Triều."

"Hoặc là đợi chém giết chư vị đại thần thông giả về sau, trẫm chiếm cứ vạn giới đạo quả, ngươi thống ngự vạn giới sinh linh, ta vì Thiên Đạo, ngươi là Nhân Hoàng, như thế nào?"

——

Thế nhưng là tại "Xúi giục" Trang Minh đồng thời, vị này Thiên Đế vẫn hướng phía chư vị đại thần thông giả truyền âm.

"Các ngươi nuôi ra khổng lồ như thế tai hoạ, một khi trẫm vẫn lạc, chính là hắn chiếm đoạt các ngươi."

"Sao không cùng trẫm hợp lực, chém giết cái này hậu bối?"

"Đây vốn là chúng ta đại chiến, thắng bại vốn nên từ chúng ta đến định, coi là thật cam tâm đấu mấy trăm vạn năm, đánh cái này sáu bảy vạn năm, sau cùng chiến quả, chắp tay để cùng cái này hậu bối?"

"Cái này hậu bối không ngừng tăng cường, đợi một thời gian, có lẽ thật muốn vượt trên trẫm lực lượng, thành là cường đại nhất một phương, đợi cho khi đó, cho dù liên thủ, cũng không khỏi bị hắn thôn phệ!"

"Kẻ này sở học Thái Hư Thanh Khí Hóa Long Thiên, phía sau có đại thiên sư, có Kha Thiên Sư, có nam đài kia thần tướng, cũng có được Tổ Long thủ bút, hắn giỏi về thôn phệ vạn vật, phù hợp bản thân, chính là cướp đoạt thiên địa chi lực... Hắn tất nhiên ngấp nghé Thương Thiên đạo quả, cũng đồng dạng ngấp nghé chư vị đại đạo."

——

Tụ Thánh Sơn bên trong.

Hư không bỗng nhiên phá vỡ.

Nhưng gặp một người, đi ra hư không.

Tụ Thánh Sơn thủ đồ, Ôn Ly!

Hắn toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn không có sát cơ, thế nhưng là kia ba phần ôn hòa thư quyển khí, lại sớm đã tại đại chiến bên trong, tiêu ma sạch sẽ.

"Đại tiên sinh?"

Lưu Việt Hiên tới gặp, thần sắc nghiêm nghị, nói: "Ngươi đây là?"

Ôn Ly ngữ khí trầm thấp, nói: "Ta suất quân công phạt vạn giới, khuếch trương cương vực, khuất phục bát phương, xua đuổi các phương tiên thần, nhưng phát hiện không ít vấn đề... Cùng ta trước đó độc thân du lịch hạ giới, tìm kiếm lão Lục trong lúc đó, lấy được đủ loại manh mối, xâu chuỗi bắt đầu, chỉ sợ phải có đại biến."

Lưu Việt Hiên nghe vậy, cau mày nói: "Hạ giới bên trong, có vấn đề gì?"

Ôn Ly thở sâu, nói: "Cùng Thương Thiên có quan hệ, việc này tất yếu lập tức báo biết Long Quân."

Lưu Việt Hiên thần sắc khẽ biến, nói: "Long Quân tham dự đại thần thông giả chiến trường, cùng Thương Thiên giằng co, mà Đại Đức Thánh Triều quốc ấn hoà vào long châu đạo quả, tùy tiện đưa tin, chỉ sợ ảnh hưởng hắn tại đại chiến bên trong pháp lực cùng đại đạo pháp tắc điều động... Những năm này ở giữa, chúng ta không dám đưa tin Long Quân, chính là như thế, đối với đại thần thông giả mà nói, vạn năm tuế nguyệt cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng tương tự đối đại thần thông giả mà nói, trong nháy mắt liền có thể xuất hiện vô tận biến cố."

Ôn Ly nhìn về phía mây xanh phía trên, nói: "Đại thần thông giả chiến trường, đã từng tới gần ta Tụ Thánh Sơn năm ngàn vạn bên trong trong vòng, cho nên Long Quân lên trời, đem chiến trường dẫn dắt mở, bây giờ mới hơn trăm năm... Lấy đại thần thông giả lực lượng, ảnh hưởng vô tận sâu xa, ta tự mình nhập giữa hư không, có lẽ có thể tìm kiếm đến đại thần thông giả chiến trường."

Lưu Việt Hiên nghe vậy, càng là thần sắc dị dạng, nói: "Ngươi mặc dù đã là Đại La Kim Tiên, ỷ vào quan ấn, có thể cùng Đại La Kim Tiên đỉnh phong một trận chiến, suất lĩnh quân đội có thể chém giết Lôi Bộ Thiên tôn loại tồn tại này, thế nhưng là đại thần thông giả đã áp đảo tiên thần chi bên trên... Liền giống với Chân Huyền Cửu Ấn người tu hành, đối mặt đúc đỉnh tiên thần, vẫn vẫn là sâu kiến."

Hắn chỉ hướng Thiên Khung, nói: "Ngươi tùy tiện tiến vào hư không chiến trường, coi như Long Quân hữu tâm che chở, thế nhưng là đại đạo rung chuyển dư ba, có lẽ liền có thể để ngươi vẫn lạc."

Ôn Ly thần sắc nghiêm nghị, nói: "Năm đó Chân Huyền Cửu Ấn, ta có thể không sợ tiên thần... Mà sư đệ ta năm đó không có chứng đạo, có thể sóng vai đại thần thông giả, ta người huynh trưởng này dù không bằng hắn, nhưng tốt xấu có Đại La Kim Tiên tu vi, không đến mức đúng như sâu kiến yếu ớt như vậy."

Lưu Việt Hiên vẫn muốn khuyên giải, ngăn cản hắn tiến đến mạo hiểm.

Ngay tại lúc hắn mở miệng một nháy mắt.

Tại trước ngực hắn, một trận lấp lóe.

Đại Diễn Toán Kinh không ngừng vận chuyển.

Gần như Đại La Kim Tiên Lưu Việt Hiên, sắc mặt đột biến, pháp lực quán chú.

Nhưng mà Đại Diễn Toán Kinh ầm vang phá tán!

Cái này Thượng Cổ thời đại, đại thiên sư bản mệnh tiên bảo, Lưu Việt Hiên nhiều năm qua ỷ vào, tại trong khoảnh khắc phá diệt!

Bởi vì Đại Diễn Toán Kinh thôi diễn phương hướng, đã vượt ra khỏi cái này tiên bảo có khả năng tiếp nhận phạm trù phía trên.

Chỉ gặp Lưu Việt Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, không lo được đau lòng, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ôn Ly có chút nhắm mắt, thở dài: "Chậm."

Trong chớp nhoáng này, vạn giới dao động.

Từ nơi sâu xa, đại đạo về lưu.

Thương Thiên đạo quả, uy nghiêm vô tận.