Chương 218: Đủ loại mưu đồ chỉ cầu sinh

Thái Hư Hóa Long Thiên

Chương 218: Đủ loại mưu đồ chỉ cầu sinh

Đại Đức Thánh Triều cùng Đại Sở vương triều ở giữa huyết chiến, tại khai chiến bắt đầu, chính là trước nay chưa từng có quy mô.Song phương đều có hàng trăm triệu tinh nhuệ tướng sĩ, máu nhuộm chiến trường, giết đến thiên băng địa liệt.

Trong đó không thiếu đúc đỉnh tiên thần, càng có tụ tập vạn quân đại thế binh phù quân lệnh.

Các phương nhân vật đồng đều coi là vạn giới bên trong cường đại nhất hai đại tu hành vương triều, chắc chắn đánh tới một nước hủy diệt, ức vạn chúng sinh vì đó vẫn diệt, một giới đều thành phế tích, máu chảy thành biển, thi thành dãy núi.

Nhưng các phương đồng đều chưa thể ngờ tới, thảm liệt như vậy bắt đầu chi chiến, lại lấy Đại Sở cả nước đầu hàng, Đại Đức Thánh Triều tuỳ tiện chiếm đoạt toà này to lớn tu hành vương triều là kết quả.

Giờ này khắc này, Đại Đức Thánh Triều bên trong, Chân Long học phủ bên trong, vô số học sinh tiếp nhận các phương quan viên cùng tướng lĩnh, mà trước kia Đại Đức Thánh Triều cảnh nội quan viên cùng tướng lĩnh, có rất lớn một bộ phận, tiến vào Đại Sở vương triều cương vực bên trong, bắt đầu tiếp nhận Đại Sở vương triều các nơi cương vực.

Trước kia Đại Sở vương triều quan viên cùng tướng lĩnh, cùng các nơi bách tính, đều cần đến mặt khác an trí.

Ngược lại là vị kia Đại Sở Đế Hoàng, bị đón vào Tụ Thánh Sơn ở trong.

——

Hai Đại Đế hoàng, giờ phút này mới xem như chân chính ngồi đối diện nhau, bình tâm tĩnh khí, lẫn nhau trò chuyện.

"Đại Sở quốc ấn, đã dung luyện, đợi luyện ra bên trong vận thế, quay đầu liền sẽ tiến vào trẫm Đại Đức Thánh Triều quốc ấn bên trong, cùng trẫm long châu đạo quả, hợp lại làm một, từ đó về sau, Đại Sở cương vực chính là Đại Đức Thánh Triều cương vực, hết thảy vận thế về trẫm điều động."

Trang Minh nhàn nhạt nói đến, nói: "Đây hết thảy đều là ngươi khổ tâm kinh doanh nhiều năm thành quả, bây giờ đều vào trẫm chưởng khống phía dưới, trong lòng nhưng có không cam lòng?"

Sở Đế ánh mắt phức tạp, hắn đã thoát khỏi vương miện đế bào, đổi lại một thân mộc mạc quần áo, tuy không phải dưới thềm chi tù, nhưng cũng không còn là chí cao vô thượng Đế Hoàng chí tôn.

Nếu nói toà này to lớn vương triều, rơi vào Trang Minh trong tay, trong nội tâm không có không cam lòng chi niệm, tự nhiên là giả.

Nhưng hắn Thiên môn phá toái về sau, biết được tự thân vận mệnh, liền phá toái hết thảy hùng tâm tráng chí.

Sau đó đủ loại mưu đồ, tất cả đều chỉ là vì đạt được một chút hi vọng sống mà thôi.

Hôm nay kết quả, chính là hắn nhiều năm trước tới nay mưu đồ phương hướng.

Tuy có không cam lòng, nhưng dù sao tính đạt được ước muốn.

"Kỳ thật trẫm không muốn để lại tính mệnh của ngươi."

Trang Minh chậm rãi nói: "Năm đó ngươi ý muốn nhất thống Đông châu, tiến đánh ta Tụ Thánh Sơn chỗ, mặc dù ta Tụ Thánh Sơn chư vị chân truyền, cũng không một người bởi vì ngươi vẫn lạc, nhưng ta Lục sư huynh đến nay lưu lạc vạn giới, chẳng biết đi đâu... Mà ta Đại Đức Thánh Triều, không biết nhiều ít tướng sĩ vẫn lạc trên chiến trường, Long Vệ nhất tộc đồng dạng tử thương thảm trọng, tỷ như Cổ Sơn trưởng bối, chính là bởi vì năm đó một trận chiến, nhập hư không trong cái khe, là trẫm nhô ra một con đường sống, mà thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn."

Hắn khẽ nhả một hơi, nói: "Bởi vì ngươi vẫn lạc người, thực sự nhiều lắm."

Tại thời khắc này, đã mất đi quốc ấn gia thân Sở Đế, chỉ là một tôn đúc đỉnh tiên thần mà thôi.

Lấy Trang Minh bản lĩnh, chỉ cần tiện tay một kích, liền có thể để hắn hôi phi yên diệt.

Nhưng Trang Minh cuối cùng không có xuất thủ.

Quá khứ hao tổn, đã ở quá khứ, lúc này quyết đoán, đem quyết định sau đó ức vạn người sinh tử.

Như chấp nhất tại quá khứ cừu hận, chắc chắn nỗ lực càng lớn đại giới.

Đây cũng là thượng vị giả!

Chỉ cần lấy hay bỏ, bỏ trong lòng hỉ ác cùng thù hận, lấy được chân chính lợi ích!

Cho nên, dù là trong lòng của hắn sát cơ nặng hơn nữa, nhưng cũng không có xuất thủ!

Phía trước một ít năm ở giữa, giám sát ti khám phá ra di tích cổ bên trong, từng có một đoạn ghi chép, một vị nào đó thượng cổ tiên thần từng tông môn tán loạn, sư tôn vẫn lạc, thân tử bị giết, mà tại ngàn năm về sau, tu hành có thành tựu, đến cừu nhân tìm tới, hắn chẳng những không có báo thù, ngược lại tiếp nhận đã từng cừu địch, giúp cho hậu đãi, trao tặng địa vị cực cao, đem cừu địch một mạch tiên thần, đều thu về dưới trướng.

Lúc đến bây giờ, Trang Minh mới hiểu, người này chính là đã từng Bắc Vực chi chủ, bây giờ Thương Thiên!

——

Sở Đế thở dài nói: "Hai nước giao chiến, tử thương vô số, vẫn lạc nào chỉ là ngươi Đại Đức Thánh Triều người?"

Trang Minh từ tốn nói: "Thế nhưng là bọn hắn vì ngươi liều chết, lại cuối cùng bị ngươi coi là quân cờ, hết thảy công tích đều thành nói suông."

Sở Đế chậm rãi nói: "Nếu có lựa chọn, trẫm..."

Hắn nói đến đây, dừng lại, lại tự giễu nói: "Bản tọa nếu có lựa chọn, làm sao đến mức đem to lớn vương triều chắp tay nhường cho? Ngươi ta dù từng là đồng dạng quân cờ, nhưng sau lưng ngươi dựa vào Tụ Thánh Sơn, dựa vào Bạch Thánh Quân, dựa vào ngươi những cái kia đủ để kinh diễm vạn cổ sư huynh đệ, dựa vào Thượng Cổ Chân Long truyền thừa, so bản tọa ưu thế, nhưng cao đến không ít..."

"Không phải bản tọa không dám chống lại, mà là ngay cả ngươi cũng không tranh nổi, như thế nào cùng đại thần thông giả ganh đua cao thấp?"

"Biết rõ phải chết, làm gì đi chết?"

"Trẫm mà chết, bọn hắn liền coi như là chết có ý nghĩa sao?"

Hắn nói rất nhiều, cuối cùng ngẩng đầu lên, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói: "Như vậy ngươi đây?"

Trang Minh biết hắn nói bên trong chi ý, không khỏi trầm mặc.

Như vậy tự thân đâu?

Đại Đức Thánh Triều, như mặt trời ban trưa.

Nhưng thật có thể lâu dài sao?

Bây giờ tự thân cùng toàn bộ Đại Đức Thánh Triều, hợp lại làm một.

Đại Đức Thánh Triều liền là mệnh của hắn mạch, còn hắn thì Đại Đức Thánh Triều căn bản.

Vì Đại Đức Thánh Triều, có bao nhiêu nhiệt huyết chi sĩ máu vẩy chiến trường? Lại có bao nhiêu tài tư mẫn tiệp hạng người, vắt hết óc, quản lý thịnh thế?

Những người này tính mệnh, tâm huyết của những người này, lại thật đáng giá sao?

"Đáng giá!"

Trang Minh nhìn xem Sở Đế, nói như vậy nói.

Sở Đế vì đó trầm mặc, sau một hồi lâu, mới nói: "Bản tọa không bằng ngươi, không chỉ là nội tình không bằng, lòng dạ đồng dạng không bằng, ngươi dám đánh cược hết thảy đi tranh, thành thì Uy Lâm vạn cổ, bại thì vạn kiếp bất phục, nhưng bản tọa không dám, bản tọa chỉ cần sống tạm mà thôi."

Trang Minh nói: "Là dạng gì lực lượng, để ngươi cái này các loại dã tâm bừng bừng hạng người, vậy mà như thế sa sút tinh thần? Lại là nguyên nhân gì, để Đại Sở vương triều Đế Hoàng, muốn đem toà này to lớn vương triều chắp tay nhường cho? Thậm chí, ngươi liền ngay cả chắp tay nhường cho, đều cần đến mưu đồ gần trăm năm quang cảnh, mà đến cuối cùng, cứ việc trong lòng nguyện hàng, nhưng vẫn là thiết lập ván cục mưu toan phục sát?"

Sở Đế đủ loại mưu đồ, chỉ vì đem Đại Sở vương triều chắp tay nhường cho, tự thân rời khỏi ngoài cuộc, đem hết thảy gánh vác, đều ép trên người Trang Minh.

Năm đó cái này Sở Đế biết được Tử Yên Hầu thân phận, nhưng vẫn là đem Đại Sở cây cỏ cứu mạng, giao cho Tử Yên Hầu, trên thực tế chính là nhờ vào đó, để Trang Minh đoạn mất hắn Đại Sở vương triều viện binh.

Nhưng đã như vậy, hắn cần gì phải tại tối hậu quan đầu, cùng Trang Minh quyết chiến?

Đây là Trang Minh trong lòng không hiểu địa phương.

——

Tụ Thánh Sơn mặt khác một bên.

Đế Sư giam giữ chỗ.

Hắn tu vi cực cao, tại Thiên môn sau khi vỡ vụn thứ hai mươi chín năm, đúc đỉnh công thành.

Huống hồ người này mưu trí kỳ cao, liền ngay cả Lưu Việt Hiên cũng không dám khinh thị, dù là thân ở Tụ Thánh Sơn bên trong, vẫn cho Đế Sư tăng thêm xiềng xích, phong tu vi, phòng ngừa hắn có dị thường cử động, mỗi ngày đều có giám sát ti người đến đây tuần sát, mà lại phòng ngừa có người bị hắn ngôn ngữ mê hoặc, mỗi một lần tới giám sát ti quan viên, cũng không giống nhau.

Nhưng hôm nay tới, thì là giám sát ti tối cao người chủ sự, Lưu Việt Hiên thụ nghiệp ân sư.

"Nghe qua Đế Sư uy danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy."

Cao Sư thân mang quan bào, chắp hai tay sau lưng, đi đến, trên mặt ý cười, tư thái ngang nhiên, nói: "Ngươi chấp chưởng Đại Sở vương triều Học Sĩ phủ, ta chấp chưởng Đại Đức Thánh Triều giám sát ti, những này ngươi ở giữa, ngươi ta dù chưa gặp mặt, nhưng cách không giao thủ, lẫn nhau tính toán, cũng coi như lão hữu."