Tam Thốn Nhân Gian

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

Tác giả:
Nhĩ Căn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta muốn giảm béo!
Mới nhất:
Chương 549: Chúc Đoạt Ma Khải! (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 90 người đánh giá

Tinh không cổ kiếm, vạn tộc tiến hóa, Phiêu Miểu đạo viện, ai dám tranh phong

Thiên hạ vạn vật, thần binh bất hủ, vũ trụ thương khung, Thái Hư xưng tôn

Thanh mộc tuổi tác, ung dung mục chi, ý nghĩa vui sướng, đúng như triều dương

Thiếu niên Bảo Nhạc, tâm hoài mộng tưởng, lấy binh nhập đạo, chỉ thiên trích nguyệt

Hoạn lộ nhiều thăng trầm, pháp khí khắc chi, Linh Bảo chế chi, pháp binh trấn chi. . . Như đều không quả, thần binh chém chi!

Bỗng nhiên thu tay, mới biết. . . Ngẩng đầu ba thước đã mất Thần Minh, lòng bàn tay ba tấc mới là nhân gian.