Truyện Tam Quốc Tiểu Hầu Gia (Đông Nhất Phương)

Tam Quốc Tiểu Hầu Gia

Tam Quốc Tiểu Hầu Gia

Tác giả:
Đông Nhất Phương
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hầu phủ con thứ
Mới nhất:
Chương 891: Thiên hạ nhất thống (1 tháng trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 5 người đánh giá
Nam nhi chí khí, cưới kiều thê mỹ thiếp, thu mưu sĩ mãnh tướng.

Trọng sinh tam quốc, trở thành Lưu Biểu chi tử.

Việc nặng đệ tam thế, xem Lưu tu quật khởi Kinh Châu, chiến thiên hạ anh hùng.

Nhạc văn tiểu thuyết tam quốc tiểu hầu gia