Truyện Tam Quốc Chi Đệ Nhất Muội Khống ()

Tam Quốc Chi Đệ Nhất Muội Khống

Tam Quốc Chi Đệ Nhất Muội Khống

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
chương 1: Hán Mạt gặp Đại Loạn
Mới nhất:
Chương 389: tân‘ Khổng Tước Đông Nam phi’ (3 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 69 người đánh giá
Xuyên qua, lại là Lạc Thần ca ca!

Vì muội tử, phạt Viên Thiệu! Vì muội tử, diệt Tào Tháo! Vì muội tử, thống trung nguyên! Nguyên lai cả đời hán mạt chỉ vì muội mà giết!

Đối với Điêu Thuyền, chộp tới cho muội tử làm nha hoàn

Đối với Thái Diễm, ngoặt vội tới cho muội tử làm nhạc sĩ

Đối với Lữ Linh Khỉ, lừa gạt tới cho muội tử làm hộ vệ

Đối với Tôn Thượng Hương, đoạt tới cho muội tử làm muội tử