Truyện Ta Vưu Vật Tổng Giám Đốc Lão Bà (Tất Tu Hỏa)

Ta Vưu Vật Tổng Giám Đốc Lão Bà

Ta Vưu Vật Tổng Giám Đốc Lão Bà

Tác giả:
Tất Tu Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bắt cóc
Mới nhất:
Chương 3028:: Thu lợi tức (3 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 10 người đánh giá
Truyền kỳ sát thủ trở về đô thị, phụng chỉ bảo hộ Quốc Dân Nữ Thần!

Địch nhân, phải quỳ lấy!

Mỹ nữ, muốn nằm!

"Không phục? Vậy liền giết tới ngươi phục mới thôi!" —— Trương Tiểu Hào!

+ Tình trạng : chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

+ Chưa check độ nguy hiểm...

+ Ngày hên xui. Đề cử nguyệt phiếu or kim đậu sẽ bạo chương

+ Ae Đọc Tích Cực Vote 100 điểm ở cuối mỗi chương nếu có nhé..cảm ơn!!!!!!!

+ ๖ۣۜLand xuất phẩm.

+ Truyện làm với mục đích giải trí, mình cần những người đọc tìm kiếm sự giải trí, không cần bác học, lý luận học, triết học gia vào đây trình bày.. Cảm ơn !!!!

Huyền Sư tu luyện cảnh giới, hết thảy chỉ có ba đại cảnh giới, theo thứ tự là Linh giai, Địa giai, Thiên giai!

Linh giai phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng võ đạo cảnh giới, Thối Thể cảnh, Trúc Cơ cảnh, Bách Mạch cảnh.

Địa giai phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng võ đạo cảnh giới, Chưởng Khống cảnh, Hóa Hư cảnh, Luân Cung cảnh.

Thiên giai phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng võ đạo cảnh giới, La Thiên cảnh, Đạo Nguyên cảnh, Huyền Minh cảnh.