Truyện Ta Vô Địch Tại Già Thiên Thế Giới (Tiểu Già Li Hoàng Bất Lạt)

Ta Vô Địch Tại Già Thiên Thế Giới

Ta Vô Địch Tại Già Thiên Thế Giới

Tác giả:
Tiểu Già Li Hoàng Bất Lạt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Điểm cá sấu tay
Mới nhất:
Chương 350: Luyện Đan Thuật (1 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 14 người đánh giá
Thôn Phệ Thần Vương Thể, Hoang Cổ Thánh Thể, Tiên Thiên Đạo Thể, Thái Âm chi Thể, Thái Dương chi Thể vân... vân mười mấy loại thể chất, tu thành Hỗn Độn Thể! ! !

Đạt được Vũ Hóa Thanh Kim, Thần Ngân Tử Kim, Đạo Kiếp Hoàng Kim, Hoàng Huyết Xích Kim vân... vân chín loại Thần Tài, chế tạo vô thượng vũ khí —— Khai Thiên Phủ! ! !

Học được Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Sổ, Tổ, Tiền, Hành chín đại bí thuật, hoành hành vũ trụ! ! !

Mặt khác còn có Đông Hoang đệ nhất Cổ Kinh « Đạo Kinh » mấy chục loại kinh điển có thể tùy ý lật xem.

Có Thần Hoàng Bất Tử Dược, Chân Long Bất Tử Dược, Huyền Vũ Bất Tử Dược các loại linh dược tùy ý dùng ăn.

Từ đi vào « Già Thiên » thế giới một khắc kia trở đi, liền chú định Sở Phong chắc chắn trở thành một cái khoáng cổ tuyệt kim nhân vật! ! !