Truyện Ta Tuyệt Mỹ Lão Bà (Vượng Giác Hắc Dạ)

Ta Tuyệt Mỹ Lão Bà

Ta Tuyệt Mỹ Lão Bà

Tác giả:
Vượng Giác Hắc Dạ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Chúng ta kết hôn đi!
Mới nhất:
Chương 215: Phá cửa giết người (3 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 26 người đánh giá
“Chúng ta kết hôn đi!” Đương này một câu từ mỹ nữ tổng tài trong miệng nói ra, Lý trần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa!
“Mỹ nữ, ca bán nghệ không bán thân, muốn ta thân, ngươi phải trả tiền!”
Đây là một cái tuyệt mỹ tổng tài đảo truy chuyện xưa, muốn được đến ta tâm, trước phải được đến ta thân!
Binh vương thất thân chuyện xưa như vậy bắt đầu!
------------------------------------------------------
❄ Nhiều ít chương do tùy thời điểm
❄ Sẽ bạo nếu có buff...
❄ Cầu Kim đậu, Np...
❄ Cầu vote 9-10...

❂❂❂ Những mức buff:
5 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 10 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 7 chương
1 Thất Thải Châu = 7 chương
1 Kim Sa Châu = 7 chương