Truyện Ta Tục Mệnh Hệ Thống (Trần Tiểu Thảo L)

Ta Tục Mệnh Hệ Thống

Ta Tục Mệnh Hệ Thống

Tác giả:
Trần Tiểu Thảo L
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phá của hệ thống!
Mới nhất:
Chương 445: Bởi vì bổn công tử nhìn ngươi trực tiếp! (3 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 8 người đánh giá
Người qua đường: Hắn là siêu cấp bại gia tử!

Minh tinh: Hắn là chúng ta quỳ bái Thần Minh!

Phú nhị đại: Triệu công tử là chúng ta mẫu mực, càng là chúng ta thần tượng!

Tài chính đại lão: Triệu Tiểu Thảo lấy một loại phá sản phương thức trở thành toàn cầu nhà giàu nhất!

Mạng lưới cá sấu lớn: Hắn chính lấy Sáng Thế Giả thân phận tại nhấc lên mạng lưới biến đổi kỷ nguyên mới!

Triệu Tiểu Thảo: Không phải ta muốn phá của, mà chính là bản thiếu gia không muốn ngồi ăn rồi chờ chết a!

PS: Tác đã ra gần 300c