Truyện Ta Trùng Sinh Đến Địa Cầu (Bách Lý Long Hà)

Ta Trùng Sinh Đến Địa Cầu

Ta Trùng Sinh Đến Địa Cầu

Tác giả:
Bách Lý Long Hà
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lưu lạc Địa Cầu
Mới nhất:
Chương 104: Đấu thú trường (1 ngày trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 3 người đánh giá
Địa Cầu tai hoạ, văn minh biến đổi, tu hành thời đại tiến đến;

Người khởi xướng Diệp Tiêu Dao, nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, thật sâu thở dài;

Ta nồi ta đến cõng, trước hết theo tạo phúc Địa Cầu, chỉ bảo toàn nhân loại bắt đầu đi!

PS: Đây là một cái ngưu xoa lòe lòe cao nhân, dẫn đầu toàn cầu quật khởi chuyện xưa!

-Cảnh giới:
+ Địa Cầu: Luyện Lực cảnh, Cường Lực cảnh, Sinh Lực cảnh, Long Lực cảnh...
+ Thiên Tuyền tinh: Cơ, Trúc Thể, Cường Phủ, Luyện Khí...