Truyện Ta Thật Là Thầy Thuốc Tập Sự (Thỉnh Khiếu Ngã Y Sinh)

Ta Thật Là Thầy Thuốc Tập Sự

Ta Thật Là Thầy Thuốc Tập Sự

Tác giả:
Thỉnh Khiếu Ngã Y Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Đứa nhỏ này mặt đều tử!
Mới nhất:
Chương 451: Bạo lực gia đình hiện trường (17 giờ trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 4 người đánh giá
"Ta thật sự là thầy thuốc tập sự! Liền là mặt có chút đen."

Nghi nan tạp chứng? Nguy cấp cứu giúp?

Bình tĩnh, đó là của ta thường ngày.

Đây là một cái vận khí không tốt lắm tiểu bác sĩ, bị ép tại trị bệnh cứu người con đường trên một ngựa tuyệt trần cố sự ~

—— ——
p/s: hố mới cẩn thận khi nhảy