Truyện Ta Thật Không Phải Học Thần (Tằng Kinh Ủng Hữu Đích Phương Hướng Cảm)

Ta Thật Không Phải Học Thần

Ta Thật Không Phải Học Thần

Tác giả:
Tằng Kinh Ủng Hữu Đích Phương Hướng Cảm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Hắn thật sự thừa nhận không được
Mới nhất:
Chương 440: Không quản ngươi lại mạnh, ngươi cũng lấy không được địa thư! (1 tháng trước)

Đánh giá

6.7
Đã có 3 người đánh giá
Tô Hằng trùng sinh thế giới song song, lại phát hiện đây là Đại Minh năm 650, Sùng Trinh đại đế là nhân loại vị thứ nhất Tai Biến cảnh cường giả, một mình độ tinh vũ, một tay diệt tinh cầu, vô số cao trung đại học, dạy bảo chính là nhân thể tu luyện tiến hóa học thuyết, tinh anh sinh viên phi thiên độn địa phiên vân bố vũ.

"Đinh, Siêu Cấp Học Thần Hệ Thống chính thức mở ra, . . ."

PS: Tác giả tự định nghĩa nhãn hiệu:

Học sinh - học viện lưu