Truyện Ta Thật Không Muốn Làm Thôn Trưởng (Tuyết Luyến 1988)

Ta Thật Không Muốn Làm Thôn Trưởng

Ta Thật Không Muốn Làm Thôn Trưởng

Tác giả:
Tuyết Luyến 1988
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Siêu cấp gây giống khí
Mới nhất:
Chương 01: Siêu cấp gây giống khí (2 ngày trước)

Đánh giá

Khang Minh Tùng theo đô thị trở lại sơn thôn quê quán, vốn là muốn an an tĩnh tĩnh trồng trọt qua thời gian, nhưng là hắn thật không nghĩ tới phát triển sản nghiệp, cũng không có nghĩ qua là thôn trưởng. . .