Truyện Ta Tại Huyền Huyễn Lượm Thuộc Tính (Vân Bạch)

Ta Tại Huyền Huyễn Lượm Thuộc Tính

Ta Tại Huyền Huyễn Lượm Thuộc Tính

Tác giả:
Vân Bạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Có tâm huyết
Mới nhất:
Chương 99: Toàn bộ giết 6 càng cầu đặt (4 tuần trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 7 người đánh giá
Trần Ca được đến một cái nhặt thuộc tính bàn tay vàng.
Nhặt được lực lượng thuộc tính, lực lượng +9999…! Ngươi dựa lực lượng cơ thể oanh bạo tinh cầu.
Nhặt được nhanh nhẹn thuộc tính, nhanh nhẹn +9999…! Ngươi di động lên liền quang đều chỉ có thể ở sau lưng ăn hôi.
Nhặt được năng lượng thuộc tính, năng lượng +9999…! Ngươi đan điền linh lực lượng như hải tựa dương, liên tục đột phá n cái cảnh giới.
Nhặt được tiết tháo thuộc tính, tiết tháo +9999…!

“Từ từ, tiết tháo thuộc tính là cái quỷ gì? Ta giống cái loại này thiếu tiết tháo người sao?” Trần Ca chửi thầm.
Cho dù bỏ thêm rộng lượng tiết tháo, ngươi tiết tháo như cũ không có vượt qua nhân loại tiết tháo bình quân giá trị.
Trần Ca:……

Cvt: Truyện hài hước, giải trí, cảnh báo cẩn thận đừng vừa ăn vừa đọc kẻo sặc á ╮(╯▽╰)╭

(⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫ Trái tim siêu phẩm:

────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ☜♥☞ Thần Đạo Đan Tôn ☜♥☞,
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ☜♥☞ Vô Địch Kiếm Vực ☜♥☞.
─(♥)████████(♥)████████(♥) ☜♥☞ Thần Đạo Đế Tôn ☜♥☞,
─(♥)██████████████████(♥) ☜♥☞ Tuyệt Thiên Vũ Đế ☜♥☞.
──(♥)████████████████(♥) ☜♥☞ Đế Võ Đan Tôn ☜♥☞,
────(♥)████████████(♥) __ ☜♥☞ Siêu Cấp Tinh Không Lĩnh Chủ ☜♥☞.
──────(♥)████████(♥) ☜♥☞ Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể ☜♥☞,
────────(♥)████(♥) __ ☜♥☞ Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn ☜♥☞.
─────────(♥)██(♥) ☜♥☞ Nghe Nói Ta Sau Khi Chết Siêu Hung ☜♥☞,
───────────(♥) __ ☜♥☞ Đây Chính Là Vô Địch ☜♥☞.