Truyện Ta Ở Vạn Giới Làm Người Tốt (Tây Viên Lâm)

Ta Ở Vạn Giới Làm Người Tốt

Ta Ở Vạn Giới Làm Người Tốt

Tác giả:
Tây Viên Lâm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hệ thống giáng lâm
Mới nhất:
Chương 583: Tương lai có hi vọng (2 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 4 người đánh giá
Tích tích! Đại Đường hoàng đế bị Hung nô vây khốn ở sơn cốc, yêu cầu trợ giúp.

Tích tích! Nhà giàu số một vị diện vương nhiều hơn không thể ở năm giờ nội xài hết một trăm vạn, yêu cầu trợ giúp.

Tích tích! Tần Phong ngẫu nhiên đạt được vạn giới người tốt hệ thống, ở vạn giới bên trong trợ giúp rất nhiều đại lão.