Truyện Ta Ở Hoang Cổ Kiếm Thuộc Tính (Tích Thì Vũ Cửu Thiên)

Ta Ở Hoang Cổ Kiếm Thuộc Tính

Ta Ở Hoang Cổ Kiếm Thuộc Tính

Tác giả:
Tích Thì Vũ Cửu Thiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tạp dịch Lãnh Thu
Mới nhất:
Chương 461: Cung điện hiện, Vĩnh Hằng Minh vương (2 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 5 người đánh giá
Lãnh Thu xuyên qua đến Hoang cổ đại lục, trở thành Thanh Vân tông ngoại môn tạp dịch, sinh tồn đáng lo.

Khi thấy đầy đất rơi xuống thuộc tính, nhặt lên đến liền có thể cho mình tăng cường thì, biết chắc chắn quật khởi!

"Nhặt được Long thần Huyết Mạch, Huyết Mạch sức mạnh +1!"

"Nhặt được cổ Mộc Tinh Linh, Mộc Linh thuộc tính +1!"

"Nhặt được sức mạnh thuộc tính, sức mạnh +20!"

"Nhặt được tiền lì xì, mở ra thu được cổ mộc Trường Sanh Quyết!"

"Nhặt được hòm báu, mở ra thu được Liệt Thiên Kiếm!"

Thuộc tính là của ta, hòm báu là của ta, mỹ nữ là của ta, toàn bộ thiên địa đều là ta!