Truyện Ta Ở Chư Thiên Phản Sáo Lộ (Thiên Hành Giáo Chủ)

Ta Ở Chư Thiên Phản Sáo Lộ

Ta Ở Chư Thiên Phản Sáo Lộ

Tác giả:
Thiên Hành Giáo Chủ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nãi Ba Lưu Thế Giới
Mới nhất:
Chương 332: Trở về ( Đại Kết Cục ) (2 tháng trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 7 người đánh giá
Quyền đả Nãi Ba Loli khống, chân đá Thần Hào Trang Bức phạm.

Bóp chết"Sờ bắt nạt Thiếu Niên nghèo" vô dụng, Điếu Chùy"Một viên đạo tâm vạn cổ vô địch" Trang Bức Đại Đế.

Ta, Tô Dương, chuyên trị Thiên Mệnh Chủ Giác.

Phản Sáo Lộ, ta là chuyên ngành .