Truyện Ta Làm Thế Giới Biến Dị (Đồ Úc.QD)

Ta Làm Thế Giới Biến Dị

Ta Làm Thế Giới Biến Dị

Tác giả:
Đồ Úc.QD
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta để thế giới biến dị
Mới nhất:
Chương 324: Loạn vào giả chết (2 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 4 người đánh giá
giới thiệu tóm tắt: không cẩn thận để toàn bộ thế giới đều biến dị, người chết phục sinh, Cơ Nhân Biến Dị, linh khí thức tỉnh, Cao Sơn nhô lên, địa quật xuất hiện, tà ác tử địa...

Quỷ quái xuất hiện, có người mọc ra ba đầu sáu tay, có người thu được Võ Công Bí Tịch, người bình thường nhưng liền sinh tồn cũng khó khăn...

Cũng còn tốt, cũng còn tốt, ta thu được dị biến thuật, có thể để cho các loại item biến dị, sách vở, trái cây, binh khí...