Ta Là Tiên Phàm

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Ta Là Tiên Phàm

Ta Là Tiên Phàm

Tác giả:
Bách Lý Tỉ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 một đêm bè lạnh
Mới nhất:
Chương 642 sơ khuy đại giới (1 ngày trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 47 người đánh giá

Tô Trần, trên người mang Thanh Thạch Lệ phàm trần thiếu niên, trong lúc vô tình mở ra chính mình Linh Đài, phát hiện vô biên trong thức hải có một tòa Phương Thốn Linh Sơn, thế ngoại đào nguyên tiên linh chi địa.

Linh tuyền có thể tưới nhuần một mẫu lúa tiên, Linh mạch có thể mở một tòa Ích động, sinh ra mấy cái Tiên linh, Linh thảo Tiên hoa mười dặm như tiên cảnh.

Duyệt văn tập đoàn đại thần tác gia, tiêu biểu tác phẩm: Tử Phủ Tiên Duyên, Võng Du Tam Quốc Chi Thành Thị Công Lược, Tiên Phủ Chi Duyên, Tiên Thành Chi Vương, Thần Vũ Giác Tỉnh