Truyện Ta Là Đô Thị Y Kiếm Tiên (Thắng Kỷ)

Ta Là Đô Thị Y Kiếm Tiên

Ta Là Đô Thị Y Kiếm Tiên

Tác giả:
Thắng Kỷ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Xảy ra chuyện lớn
Mới nhất:
Chương 410: Ai cũng đừng muốn công việc (1 tháng trước)

Đánh giá

Thầy thuốc đều cứu mạng, kiếm xuất máu vẩy trời cao.

Từ trước đến nay không nghĩ tới, học tập nhiều năm như vậy trị bệnh cứu người đồng thời, vậy mà cũng đem trong truyền thuyết Kiếm Tiên truyền thừa cho tu luyện, nguyên bản cho rằng chỉ là chuyện xưa mọi thứ, nhưng ở bản thân trên người dần dần xảy ra. . .