Truyện Ta Là Bất Tử Nhân (Vân Đỉnh Cổn Lãnh Nguyệt Đại Đại)

Ta Là Bất Tử Nhân

Ta Là Bất Tử Nhân

Tác giả:
Vân Đỉnh Cổn Lãnh Nguyệt Đại Đại
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trong đá có thần nguyên, trong nguyên có người
Mới nhất:
Chương 419: Vì sao không cứu? (3 tháng trước)

Đánh giá

7.5
Đã có 13 người đánh giá
« B.faloo mạng tiếng Trung cấp độ A ký hợp đồng tác phẩm: Ta là bất tử nhân » Diệp Hiên, giữa thiên địa một vị duy nhất bất tử nhân, không già không chết, cùng trời đồng thọ, hàng lâm thời đại thần thoại, quật khởi ở tại thần thoại thời kỳ cuối, đỉnh phong ở tại Thái Cổ thời đại, trải qua vạn cổ tuế nguyệt, đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, cuối cùng tại đạo gian thời đại thức tỉnh có thể tu hành.

Mỗi một lần trong ngủ say thức tỉnh, nhất định mang theo phong vân, khuấy động thiên cổ.

Mỗi cái thời đại, đều có hắn dấu chân, Đại Đế sau lưng từng có thân ảnh hắn, Cổ Hoàng tất giết danh sách từng có tên hắn... ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

❂❂❂ Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%. Và tốc độ ra chương ko nhanh. Mỗi ngày sẽ dao động 5 chương, có buff đậu thì cố gắng bạo thêm.

❂❂❂Buff chương
10 Np = 2 chương
1 Kim Đậu (10.000) = 3 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 1 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châ u= 3 chương
Các châu không tính cộng dồn

NOTE: Chỉ là thính, sang tháng làm