Truyện Ta Có Vô Số Truyền Thừa (Kỳ Nhiên)

Ta Có Vô Số Truyền Thừa

Ta Có Vô Số Truyền Thừa

Tác giả:
Kỳ Nhiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngài có truyền thừa mới đợi nhận lấy
Mới nhất:
Chương 140: Ở trước mặt cùng hắn nói một chút [ 5/5, cầu đặt mua ] (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Làm một cái người ưu tú, Cố Chuẩn tùy thời đều có thể khi theo thân ba lô nhỏ bên trong thu hoạch được mới truyền thừa:

Ngươi chiếm được chiếu lấp lánh Kiếm Tiên truyền thừa, đọc qua một hai, lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo chân ý.

Ngươi chiếm được đủ mọi màu sắc đan thần truyền thừa, chỉ là nhìn thoáng qua, lĩnh ngộ vô thượng đan đạo.

Ngươi chiếm được đen nhánh thần bí trận pháp chi tổ truyền thừa, vẻn vẹn đưa thay sờ sờ, lĩnh ngộ trận pháp áo nghĩa.

Ngươi chiếm được luyện khí chi tổ truyền thừa . . .+ Truyện có hay có dở, giống như đời có lúc xui có lúc hên, không ai mong muốn nên các bạn nào không thích hay không hợp có thể nhẹ nhàng cáo lui.

+ Các bạn đọc truyện có bức xúc vui lòng cmt lịch sự tế nhị, thế hệ số rồi nói gắt quá người ta khinh . Chân thành Cảm tạ !!!