Truyện Ta Có Thể Vô Hạn Tăng Lên (Bàn Ngư)

Ta Có Thể Vô Hạn Tăng Lên

Ta Có Thể Vô Hạn Tăng Lên

Tác giả:
Bàn Ngư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1, Hồn Năng
Mới nhất:
Chương 259 bảng lai lịch (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 23 người đánh giá
"Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi và ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tại hạ nằm trong chức trách, phụng mệnh làm việc, đắc tội rồi."

Vương Đằng đọc một lần công tác ngữ, một đao chém xuống phạm nhân đầu lâu.

Sau đó, một màu trắng Quang Đoàn từ Tù Phạm trong thân thể bốc lên.

Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cái này màu trắng Quang Đoàn.

Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao!

Ở này Quang Đoàn mặt trên, còn có 'Nhặt' chữ.

"Nhặt!"

Vương Đằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút.