Truyện Ta Có Một Gian Nhà Tranh (Lưu Tinh Túy Tịch Mịch)

Ta Có Một Gian Nhà Tranh

Ta Có Một Gian Nhà Tranh

Tác giả:
Lưu Tinh Túy Tịch Mịch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bắt đầu ba gian nhà tranh
Mới nhất:
Chương 345: (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Muốn trở thành một đời Đạo Tôn, được vạn người sùng bái sao?

Như vậy, liền đem cái này ba gian nhà tranh phát triển đi. . .

Thường Huyền đứng tại lung lay sắp đổ nhà tranh trước, ngắm nhìn bốn phía trông mòn con mắt.

Damn It, đi ngươi ×× Đạo Tôn hệ thống!

----------

Quyển sách nhẹ nhõm dưỡng thành lưu, không phải chính thống tiên hiệp, hoan nghênh các vị Thần Nông tiến hố thử độc!

(PS: Mười năm trên đây lão Thần Nông cẩn thận khi đi vào, độc phát thân vong tổng thể không phụ trách O(∩ ∩)O~)