Truyện Sống Lại Khế Ước Ảo Tưởng Thế Giới (Táng Phong Tuyệt)

Sống Lại Khế Ước Ảo Tưởng Thế Giới

Sống Lại Khế Ước Ảo Tưởng Thế Giới

Tác giả:
Táng Phong Tuyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Tự chương
Mới nhất:
Chương 869: Thời cơ đến (4 tuần trước)

Đánh giá

8.1
Đã có 60 người đánh giá
truyện có thể tóm tắt là: anh main xuyên việt đến một tân thế giới cũng như địa cầu không khác gì hết có điều ở tân thế giới này có lấy thể điện ảnh làm kế ước vào thế giới điện ảnh để tu luyện hoặc hôi đối các vật phẩm trong đó.Tân thế giới có chia các cấp bật Nhân cấp, Địa cấp, Thiên cấp.... các câp bật này có số lần hối đói đồ trong thế giới điện ảnh. Anh mian sinh ra trong 1 gia đình Họ bàn cổ nhưng mới sinh ra đã có 2 linh hồn trong 1 cơ thể, 1 là thiên chính nắm dữ các năng lực hối đối và khế ước các thế giới điện ảnh và một số năng lực khác. 1 là thiên tà chính là anh mian năng dữ ký ước xuyên việt và nắm dữ thân thể.Anh main lớn lên gia đình bị hảm hại trong gia tộc nên tách ra ở riêng xuống đất nước hoa hạ sống, từ đây anh main bắt đầu lập lực lượng của mình bằng cách daapj các loại điện ảnh ở kiếp trước nhằm tích góp của cải và khế ước dến các thế giới mình biết để tăng lên sức mạnh làm ra hệ thống tu luyện riêng của mình.

Truyện này mới đầu đọc rất khó hiểu tác giả viết không rõ ràng cách hoạt động của tân thế giới đọc rất khó hiểu nhưng đọc về sau sẽ hiểu nếu ai không nhẫn nại để đọc tiếp thì đừng đọc