Truyện Slime Tối Thượng (Evi)

Slime Tối Thượng

Slime Tối Thượng

Tác giả:
Evi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
chương 1: năng lực mới
Mới nhất:
Chương 2 (2 tháng trước)

Đánh giá

Ăn, nuốt, đó là những gì mà một thanh niên chỉ có thể làm sau khi trở thành một con slime