Truyện Sinh Mệnh Thể Hệ Thống (Shigeo Tokuda Lão Tổ)

Sinh Mệnh Thể Hệ Thống

Đánh giá

9.8
Đã có 14 người đánh giá
Đây là truyện sáng tác
Bộ truyên không có tính chất tu luyện
Trích :" Sinh mạng thể hệ thống là một nơi có thể sản sinh ra các loại cường đại ma thú , thần thú , cũng như các loại kì bí sinh vật , sức chiến đấu cực cường , cũng có thể cung cấp cho kí chủ sức mạnh , vượt qua nhân loại , để có thể triệu hồi được sinh mạng thể , kí chủ phải có sinh mạng điểm , muốn thu hoạch được sinh mạng điểm kí chủ phải thu thập được càng nhiều các loại khoáng chất vật chất hoặc đặc thù thể chất , hiện tại hệ thống vi 0 cấp , vì vậy các loại vật hay hình thái sinh mạng thể kí chủ không thể mua , kí chủ chỉ có thể tiến hành từ từ thăng cấp hệ thống sau đó sử dụng các quyền hạn , cũng như có thể mua trong đẳng cấp của mình ."
P/S : Ngòi bút chưa cứng , thỉnh các kí chủ nhẹ điểm , đại gia đọc cho vui !
Đã suy nghĩ kĩ sẽ tiếp tục bộ này cho đến khi hoàn thành ! Hiện tại ôm số lượng công việc có hơi khủng bố ! Nên đại gia đừng buồn ! Tác giả cùng tên bộ truyện Tiêu Dao Vi Diện Hành !