Truyện Sinh Hoạt Hệ Du Hí (Đốn đốn đốn đốn đốn)

Sinh Hoạt Hệ Du Hí

Sinh Hoạt Hệ Du Hí

Tác giả:
Đốn đốn đốn đốn đốn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trò chơi ghi vào bên trong
Mới nhất:
Chương 331: Đậu tạp súp (4 ngày trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 7 người đánh giá
( một phần bề ngoài không tốt cung bảo gà xé phay )

Từ Giang Phong trong lúc vô tình phát hiện mình cư nhiên có thể thấy được nhà mình lão ba xào rau hiện thông báo bắt đầu, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa

...

1. Bản trò chơi tự do độ cực cao, thỉnh người chơi tự hành thăm dò.

2. Bản trò chơi sẽ không can thiệp người chơi bất kỳ lựa chọn, thỉnh người chơi nỗ lực rõ ràng khóa thành tựu.

3. Hết thảy giải thích về trò chơi sở hữu.