Truyện Siêu Thời Không Lão Sư (Bình Dao Oản Thác)

Siêu Thời Không Lão Sư

Siêu Thời Không Lão Sư

Tác giả:
Bình Dao Oản Thác
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Tu chân 9 ức năm trở về!
Mới nhất:
Chương 338:: Miểu sát thủ hộ cuối cùng ước hẹn (8 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 6 người đánh giá
« B.faloo mạng tiếng Trung cấp độ A ký hợp đồng tác phẩm: Siêu Thời Không Lão Sư » tu chân 9 ức năm, đạp nát hư không giữa! Lại lần nữa trở về, địa cầu đã vòng trăm ngàn lần!

Vị diện hội tụ, nghịch chiểu loạn lưu! Võ hiệp thần thoại huyền huyễn hoạt hình khoa huyễn cường giả hội tụ một đường!

Trùng hợp trở thành giáo viên chủ nhiệm, lại không muốn mang là lớp kém nhất!

Không có vấn đề, lão sư làm vốn là giáo thư dục nhân, bắt đầu lại từ đầu.

Diệp phiền, ngươi làm Thiên Đế! Bạch Khởi, cho phép ngươi sát thần!

Tề Thiên Đại Thánh? Ta đem ngươi dạy thành diệt thiên đại thánh, đi giết kia khắp trời Chư Phật được không? !

Ban 5 ắt phải thành mạnh nhất! Hokage ban không phục? Siêu năng ban khinh thường? Ma pháp ban khinh bỉ?

Ha ha, đến đánh một trận được không? ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

❂❂❂Ngày 10c, rảnh rỗi sẽ buff thêm❂❂❂

❂❂❂ Buff chương
✎ Danh sách đề cử bạo chương( có text):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/5c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/3c
✏✏✏ Kim Sa Châu/5c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/5c
✎ Danh sách đề cử bạo chương( hết txt phải scan):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/3c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/1c
✏✏✏ Kim Sa Châu/5c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/5c