Truyện Siêu Thần Đại Chưởng Giáo (ngốc tử thái)

Siêu Thần Đại Chưởng Giáo

Siêu Thần Đại Chưởng Giáo

Tác giả:
ngốc tử thái
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Thật · hố
Mới nhất:
Chương 199:: Dương Kinh được cứu đi (2 tháng trước)

Đánh giá

Ta chỉ là 1 đứa nhà quê , vì sao tự nhiên trở thành Đại Chưởng Giáo vậy trời ???

Hệ thống , truyện hố :v , còn ít chương phết