Truyện Siêu cấp WeChat Hệ Thống (Thủ hướng)

Siêu cấp WeChat Hệ Thống

Siêu cấp WeChat Hệ Thống

Tác giả:
Thủ hướng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Tiên giới nói chuyện phiếm đàn
Mới nhất:
Chương 30 : Lừa dối lão ba (1 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 10 người đánh giá
Trần Tiểu Hải đổi mới WeChat, phát hiện lần này đổi mới tựa hồ cùng trước kia đều không giống nhau.
Tiên giới nói chuyện phiếm đàn, áo lâm thất tư, thiên đường địa ngục giao lưu đàn, thần quốc nói chuyện phiếm đàn, một đám trong truyền thuyết thần tiên nói chuyện phiếm đàn xuất hiện.
Không chỉ có như thế, trần tiểu hải còn phát hiện các loại tiểu thuyết, manga anime cũng có nói chuyện phiếm đàn, như vậy quá……
Có một ngày, Trần Tiểu Hải phát hiện WeChat mua sắm, WeChat phiêu lưu bình ra vẻ cũng không giống nhau.
Hắc hắc hắc…… Trần Tiểu Hải vận mệnh thay đổi.

Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu vote 10***
Lịch ra chương : 1-2 chương/ngày