Truyện Siêu Cấp Quái Vật Dưỡng Thành Hệ Thống (Chăn nuôi viên)

Siêu Cấp Quái Vật Dưỡng Thành Hệ Thống

Siêu Cấp Quái Vật Dưỡng Thành Hệ Thống

Tác giả:
Chăn nuôi viên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Thánh đản bưu kiện
Mới nhất:
Phiên Ngoại Chương 05:: Liền khi dễ Bổng Tử (1 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 38 người đánh giá
Tại Jurassic trong thế giới dưỡng khủng long; tại Resident Evil trong dưỡng Tyrant; tại Transformers trong dưỡng Autobots; tại Tây Du trong dưỡng thạch hầu. . .

"Đợi một chút, Nữ Oa như thế nào cũng là quái vật?"

... ... ...

Chân heo du tẩu cùng tất cả cái thế giới ở bên trong, nuôi nhốt vô số quái vật, rút lấy thiên phú của bọn nó, cuối cùng đem mình cũng dưỡng thành một cái Siêu cấp quái vật

Cầu vote 9-10 sao, các bạn đọc xong thấy hay thì thanks hộ mình :)