Truyện Siêu Cấp Khủng Bố Phát Sóng Trực Tiếp (Nam Chiếu Cô Gia)

Siêu Cấp Khủng Bố Phát Sóng Trực Tiếp

Siêu Cấp Khủng Bố Phát Sóng Trực Tiếp

Tác giả:
Nam Chiếu Cô Gia
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Số tiền lớn đại mạo hiểm
Mới nhất:
Chương 260:: Huyết Sắc Biên Bức (1 ngày trước)

Đánh giá

Người sống sợ người chết, người chết biết sợ người chết sao? Chính ngươi là vẫn còn sống? Hay lại là đã chết? Ngươi chưa chắc biết! Âm khí rất nặng nhân, bảy ngày đem người chết, trời tối, nhìn phát sóng trực tiếp đừng quay đầu!

** Tình trạng : 300c chờ nuôi lớn
Chung quy đề cử :9500 tổng điểm Vote 86. 0 vạn
***Kelly xuất phẩm lại linh dị
** cầu bằng hữu huynh đệ hỗ trợ cmt/nguyệt phiếu