Truyện Siêu Cấp Đoái Hán Hệ Thống (Nguyệt Hoa Viêm)

Siêu Cấp Đoái Hán Hệ Thống

Siêu Cấp Đoái Hán Hệ Thống

Tác giả:
Nguyệt Hoa Viêm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:Siêu cấp thương điếm xuất hiện
Mới nhất:
Chương 3: Có được chỗ tốt (2 tháng trước)

Đánh giá

Lâm Phong Dật thu được một thần kỳ USB, cư nhiên liên tiếp lại mở ra một trang web hư cấu của tương lai, cường đại gien hoàn thuốc, các loại mũi nhọn khoa học kỹ thuật, chỉ cần ngươi có tinh nguyên, hết thảy đều có thể mua được."Ta muốn cải biến thế giới này!" ...