Truyện Siêu Cấp Ăn Hàng Hệ Thống (Nhất Khẩu Bàn Tử)

Siêu Cấp Ăn Hàng Hệ Thống

Siêu Cấp Ăn Hàng Hệ Thống

Tác giả:
Nhất Khẩu Bàn Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đường Đại Tị Yên Hồ
Mới nhất:
Chương 821: Kết cục (1 tháng trước)

Đánh giá

7
Đã có 7 người đánh giá
1 lần ngoài ý muốn đào bảo, dĩ nhiên nhường Phương Dịch thu được Thao Thiết năng lực.

Làm đầu bếp, làm ăn uống, xử lý thực nghiệp, bắt được mỹ nhân dạ dày, cũng bắt được các nàng tâm, thôn hoa vì hắn ái mộ, quả phụ vì hắn đêm không thể ngủ.

Chỉ là các nàng không biết là, Phương Dịch thế nhưng là đại vị vương, làm sao uy, đều ăn không no!

++++ 1/6 đăng truyện.

++++ Truyện đã FULL 821c.