Truyện Toàn Cầu Pokemon Thời Đại

Toàn Cầu Pokemon Thời Đại

Toàn Cầu Pokemon Thời Đại

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Một giấc ngủ dậy thế giới đều thay đổi, đây là một cái lấy Pokemon là chủ lưu hiện đại xã hội, nhân loại cùng các pokemon lấy một loại vi diệu quan hệ ở thế giới này cùng tồn tại, lấy một cái máy chơi game (switch) vì cơ hội, Diệp Song cùng các pokemon bước lên đỉnh cao hành trình, cũng hướng thế giới lớn tiếng tuyên bố: “Đây là thuộc về ta thời đại!” PS: Quyển sách lại danh [Pokemon Buông Xuống Hiện Đại], [Một Không Cẩn Thận Liền Bị Pokemon Giết Chết Làm Sao Bây Giờ?], chân thật nhẹ nhàng hệ Pokemon văn. CV: Hố mới~ 5c/1 lần bắt đầu sau khi bộ [Mạnh Nhất Người Chơi] xong...