Truyện Pokémon Thời Đại Chi Siêu Năng Nữ Hoàng (Thần Kỳ Bảo Bối Chi Hiểu Hiểu)

Pokémon Thời Đại Chi Siêu Năng Nữ Hoàng

Pokémon Thời Đại Chi Siêu Năng Nữ Hoàng

Tác giả:
Thần Kỳ Bảo Bối Chi Hiểu Hiểu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Khiếp sợ! (cầu kim đậu)
Mới nhất:
Chương 252: Chơi diều đến cùng (6 tháng trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 19 người đánh giá
Update: Truyện có tinh thần trung của quá nhiều, có lẽ sẽ drop /cdeu


【B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Pokémon Thời Đại Chi Siêu Năng Nữ Hoàng 】 nếu như có thể xuyên tới sở hữu Pokémon thế giới, cho dù biến thành nữ hài tử thì như thế nào?

Bắt đầu một cái Ralts, sau đó ấp trứng ra một cái Cosmog.

Cái gì? Ngươi nói ta Cosmog là phế vật?

Ha hả! Ta sẽ nói cho ngươi biết cuối cùng tiến hóa thành Solgaleo là một nhất cấp thần sao?